Service meny

Träelement

Träelement

Träelement

Många av våra Woody-rådgivare kan hjälpa dig med dina bärande konstruktioner och att räkna på dimensioner av pelare, balkar och bärlinor, med hänsyn till olika snözoner.

I vårt sortiment av träelement ingår lättbalkar, limträ och fanérprodukter som alternativ till massivt konstruktionsvirke. Limträ är sammanlimmade lameller av konstruktionsvirke som därmed blir starkare. Det är anpassningsbart och skapar nya möjligheter att bära upp taket i höga byggnader med stora öppna ytor, men limträ används faktiskt även i vanliga småhus som takbalkar och bärlinor.

Lättreglar/-balkar är en kombinationsprodukt gjord av konstruktionsvirke och träfiberskiva. De är lätta och stabila, och går att få i större längder än massivt virke.

Ett alternativ till massivt konstruktionsvirke och limträ som dessutom underlättar isolering och minskar köldbryggor.

Limträbalkar

För både små och stora byggnader. Måttbeställs. Hållfasthetsklass L40

Limträpelare

Starka pelare för byggnader med högt i tak. Finns både raka och böjda. Hållfasthetsklass LK30

Lättreglar

Ett stabilt, lätt och prisvärt alternativ till massivt konstruktionsvirke och limträ.

Lättbalkar

Ett stabilt, lätt och prisvärt alternativ till massivt konstruktionsvirke och limträ.

Fanérträ

Fanérskivor eller långa spån limmas och pressas samman i hög värme till stora block. Ur dem sågas sedan måttanpassade balkar med betydligt högre hållfasthet än för konstruktionsvirke och limträ.Publicerad 5-4-2015