Service meny

Trävaror

Trävaror

Trävaror

Allt vårt byggvirke produceras i Sverige och består främst av hyvlat virke av gran. Dimensioner och kvaliteter avgörs av användningen. Vi har strävar alltid efter att leverera den högsta kvalitén till er. Till byggvirke räknas även råspont.

Vi hjälper dig att hitta exakt rätt typ av virke för varje nytt uppdrag, rätt kvalitet och rätt dimension. Våra certifierade träexperter vet vad som krävs i takstolar och bjälklag, golv, tak och paneler. Och de kan räkna ut hur mycket du behöver utifrån konstruktion, mått och erfarenhet. Vi ser också till att hyvla och såga till virket efter dina önskemål. Om du vill, så levererar vi det också och lyfter det på plats, just-in-time i din byggprocess. Givetvis väl inpackat till skydd mot väder och vind. Vårt byggvirke omfattar sågat virke, sparrar, dimensionshyvlat virke, råspont, ändspont, läkt, formvirke samt övrigt byggvirke. Även hållfastsorterat konstruktionsvirke ingår här.

Sågat virke

Sågat virke är som det låter ohyvlat virke med fyra sågade sidor. Det finns i en lång rad olika dimensioner och användningsområdet är framför allt icke synliga och icke bärande konstruktioner.

Sparrar

Sparrar är ofta kvadratiskt regelvirke av grövre dimensioner. Används till takstolar.

Dimensionshyvlat virke

Dimensionshyvlat virke är virke som hyvlats för att få ett visst tvärsnittsmått. Det har en lägre kvalitet än planhyvlat virke och används i huvudsak för inbyggnad till exempelvis reglar, syllar, kortlingar och hammarband.

Råspont

Råspont har en sågad sida och tre hyvlade. Används främst till inbrädning av undergolv och underlagstak och som underlag för gips, papp, plåt och takpannor.

Ändspont

Råspont med ändspont kan skarvas löpande och används till solida konstruktioner i golv, tak och vägg.

Läkt

Läkt (eller ribb) kallas det virke som är tunnare än 38mm och smalare än 63mm. Det används oftast i tak som ströläkt och bärläkt, samt på väggpanel som lockläkt.

Formvirke

Till formar vid gjutning används normalt virke av lägre kvalitet än till byggvirke. Det ska helst vara fritt från kvisthål, lösa kvistar och vankanter på den sida som vänds mot betongen. Det är vanligt att den sågade ytan vänds mot betongen.Publicerad 5-7-2013