Service meny

Utvändigt beklädnadsvirke

Utvändigt beklädnadsvirke

Utvändigt beklädnadsvirke

I vårt stora sortiment hittar du panelvirke för alla hustyper och tidsepoker. Dina kunder söker kanske något utöver den vanliga lockpanelen och vill variera bredder och profiler, eller skapa en annorlunda och helt individuell lösning. Våra Woody-rådgivare hjälper dig gärna med det.

Hos oss hittar du finsågat, hyvlat och profilerat panelvirke, med eller utan behandlingar, och givetvis i många dimensioner. Många av våra handlare kan också leverera virket grundmålat och färdigkapat. De vanligaste träslagen för ytterpanel är gran, men även lärk, al och björk förekommer. Dessutom har vi paneler av ädelträ.

Virket till utomhuspaneler är av en högre kvalitetssortering. Till skillnad från mycket annat virke så sågas panelvirket upp först när virket hunnit torka tillräckligt. Allt för att undvika sprickor. Vanligast är också en ohyvlad utsida och skälet till det är givetvis att ge målning och behandling ett bättre fäste.

Vårt sortiment av ytterpanel inkluderar bland annat:

Ytterpanelbrädor

Spontad panel med enkel- eller dubbelfas-spont, och både falsad och spontad spårpanel med fasade kanter. Här hittar du också fjällpanel och stockpanel.

Ytterpanelbräder – behandlad

Samma som ovan men med behandlad yta, till exempel grundmålat.

Ytterpanelbräder – Ädelträ

Utöver gran som är det vanligaste träslaget till paneler går det även att få paneler av lärk, al och björk.Publicerad 5-4-2015