Service meny

Logistik

Logistik

Bygget får aldrig bli stillastående i brist på material. Och inte heller ska du behöva åka och kompletteringshandla. Hos oss är det enkelt att få rätt produkter och material, på rätt plats och i rätt tid.

Involvera oss tidigt i din planering och dra större nytta av vår utvecklade leveranslogistik som också kan inkludera sådant som delleveranser, anpassad packning, maskinlyft och just-in-time-leveranser.Publicerad 5-27-2015